• Zespół Szkół Nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5Strona domowaHerb Polski
 • Dla ucznia

     • Samorząd Uczniowski

     • Czym jest Samorząd Uczniowski

      1. Samorząd uczniowski, to organizacja zrzeszająca WSZYSTKICH UCZNIÓW (wiedzieliście o tym?) naszej szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i administracji szkolnej.
      2. Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły a przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę kończymy. Oznacza to masz prawo wpływać na to, co się dzieje w naszym Technikum i co w szkole się organizuje – o ile będziesz chciał coś zrobić!!!
      3. Samorząd uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów.
      4. Samorząd jest organizacją demokratyczną.
       

      Struktura SU:

      Przewodniczący: Mikołaj Powała

      Zastępcy: Daniel Amroziewicz, Dawid Soliło

      Zarząd: Aleksandra Jakoniuk, Maks Jarota, Michał Popiński..

      Oko (pełne cierpliwości, troski i sympatii) na Samorząd mają Małgorzata .Wrzesinska, Anetta.Szczepocka,  Krzysztof Kraszewski.

       

      WSZYSCY UCZNIOWIE TECHNIKUM GEOLOGICZNEGO-GEODEZYJNO DROGOWEGO TWORZĄ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

      JEŚLI CHCESZ COŚ ZROBIĆ DLA SIEBIE I INNYCH, ZGŁOŚ SWOJE PROPOZYCJE I… DZIAŁAJMY!!!

       

      Samorząd w akcji

      1. Organizujemy kiermasz książek na początku roku szkolnego 
      2. Bierzemy udział w akcji oddawania krwi na rzecz Szpitala Praskiego 
      3. Obsługujemy wizytę fotografa w szkole 
      4. Przeprowadzamy zbiórkę moniaków, czyli akcja „GÓRA GROSZA”
      5. Wolontariat – wspieramy potrzebujących 
      6. Powołaliśmy do życia SZCZĘŚLIWY NUMEREK
      7. Organizujemy imprezy na PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 
      8. Wspieramy akcję promującą naszą szkołę m.in. odwiedzając gimnazja 
      9. Przyznajemy „ZŁOTE CZTERNASTKI” 
      10. Opiniujemy (gdy nas proszą) w różnych sprawach, np. na temat punktowego systemu oceniania
      11. Widać nas na każdej szkolnej imprezie

       

      Szczęśliwy numerek

      SZKOLNY REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

      1. Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek (sprawdzianów) oraz prac domowych, chyba że zostały one zadane z tygodniowym lub dłuższym wyprzedzeniem.
      2. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).
      3. Szczęśliwy numerek losowany jest codziennie przed godziną 8:50.
      4. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z pracy na lekcji.