• Zespół Szkół Nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5Strona domowa
 • Dokumenty

    • Kalendarz roku szkolnego

    • 19.05.2020 17:20
    • Co nas czeka w bieżącym roku szkolnym?
    • do pobrania - Kalendarz_roku_szkolnego_2019.docx

     Kalendarz roku szkolnego 2019/20

      WRZESIEŃ

      2.09.2019 (poniedziałek) – rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     9.09.2019 – klasy III i IV składają deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

     10.09.2019  (wtorek)  – zebrania z rodzicami wszystkich klas I - IV

      Zebranie z rodzicami klas I  po szkole podstawowej rozpocznie się
     o godz. 17.00  spotkaniem rodziców z p. dyr. Augustowską w sali gimnastycznej przy ul. Szanajcy 5. Następnie spotkają się z wychowawcami w salach (Szanajcy 5)

     Zebranie z rodzicami klas I po gimnazjum rozpocznie się o godz. 17.30  spotkaniem rodziców z p. dyr. Augustowską w sali gimnastycznej przy ul. Szanajcy 5. Następnie spotkają się z wychowawcami w salach (Szanajcy 5)

     zebranie z rodzicami klas II i III o godz. 17.30   (z wychowawcami
     w salach) w budynkach, w których uczy się młodzież

     Zebranie z rodzicami klas IV rozpocznie się o godz. 17.30  spotkaniem rodziców z p. dyr. Wielgórską w świetlicy przy ul. Szanajcy 17/19, gdzie zostaną zapoznani z procedurami maturalnymi . Następnie  
     spotkają się z wychowawcami w salach (Szanajcy 17/19)

     10.09 2019 godz. 18.30 – zebranie szkolnej Rady Rodziców w świetlicy

     30.09.2019 (poniedziałek) – złożenie wstępnych deklaracji maturalnych przez uczniów ostatnich klas.

      PAŹDZIERNIK

      Początek października – uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. 

     14 października 2019 (poniedziałek) – Święto Edukacji - dzień wolny od zajęć edukacyjnych

     Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  w klasach III – IV - termin i harmonogram zostaną podane.

      LISTOPAD

      8.11.2019 (piątek) godz. 9.40 – 11.30 - apel z okazji święta odzyskania niepodległości.

     12.11.2019 (wtorek) godz. 17.30 – zebrania z rodzicami

     19 – 22.11.2019 - próbna matura z Operonem.

      GRUDZIEŃ

     Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w klasach III i IV.

     4.12.2019 (środa)  – Barbórka.

     13.12.2019 (piątek) godz. 14.00 – ostateczny termin wystawiania ocen na I półrocze w klasach IV oraz zagrożeń w klasach I-III

     16.12.2019 (poniedziałek) godz. 15.30 - Rada Klasyfikacyjna klas IV

     17.12.2019 (wtorek) godz.17.30 – zebrania z rodzicami

     23.12.2019 – 31.12.2019 – zimowa przerwa świąteczna

      STYCZEŃ

      2.01.2020 (czwartek) – rozpoczęcie zajęć po przerwie świątecznej

     9.01.2020 (czwartek) – część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

     10.01.2020 (piątek) – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

     10.01.2020 (piątek) godz. 14.00 – ostateczny termin wystawiania ocen na I półrocze w klasach I - III

     Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (klasy III i IV) – harmonogram zostanie podany osobno

     13.01.2020 (poniedziałek) godz. 15.30  - Rada Klasyfikacyjna dla klas I –III. 

     31.01.2020  (piątek) – zebranie ostatecznych deklaracji maturalnych.

      LUTY

      4.02.2020 (wtorek) godz. 17.30 - zebrania z rodzicami.

     7.02.2020 (piątek) – termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

     10.02. – 21.02.2020  –  ferie zimowe

     24.02.2020 (poniedziałek) – rozpoczęcie zajęć po feriach

      MARZEC

      10.03.2020 (wtorek) godz. 17.30  – zebrania z rodzicami – klasy I - IV.

     17.03.2020 (wtorek) godz. 17.30 – spotkanie z kandydatami do szkoły

     20.03.2020 (piątek) – pierwszy dzień wiosny – dzień sportu w szkole.

      20.03.2020 (piątek) – ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa 2019

      KWIECIEŃ

      7.04.2020 (wtorek) godz. 17.30 – spotkanie z kandydatami do szkoły

     9.04. – 14.04.2020 – wiosenna przerwa świąteczna

     17.04.2020 (piątek) godz. 14.00 – wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych

     20.04.2020 (poniedziałek)  godz. 15.30 – Rada Klasyfikacyjna klas IV

     24.04.2020 (piątek) godz. 10.40 – zakończenie zajęć w klasach maturalnych i uroczyste wręczenie absolwentom świadectw ukończenia szkoły

      MAJ

      4.05. – 22.05.2020– egzaminy maturalne (harmonogram egzaminów w naszej szkole zostanie podany 4.03.2020)

     19.05.2020 (wtorek) godz. 17.30 - zebrania z rodzicami klas I – III.

     22.05.2020 (piątek) – przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów

      CZERWIEC

      12.06.2020 (piątek) – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

     18.06.2020 (czwartek) godz. 14.00 – ostateczny termin wystawiania ocen końcowych

      26.06.2020 (piątek) – zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     22.06. – 5.07.2020 – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (harmonogram zostanie podany)

      LIPIEC 2019  – rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2020/2021

     Od 25.08.2020 – egzaminy poprawkowe i maturalna sesja poprawkowa

      

    • Wróć do dokumnentów