• Zespół Szkół Nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5Strona domowaHerb Polski
 • Dokumenty

    • Kalendarz roku szkolnego

    • 03.09.2020 16:55
    • Co nas czeka w bieżącym roku szkolnym?
    • Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

      Wrzesień

      

     7.09.2020  (poniedziałek)  – zebrania z rodzicami wszystkich klas II, III i IV

      

     • zebranie z rodzicami klas II o godz. 17.00   
     • Zebranie z rodzicami klas III i IV rozpocznie się o godz. 18.00  

      

     8.09.2020  (wtorek)  – zebrania z rodzicami wszystkich klas I

      

     • Zebranie z rodzicami klas Ig, 1i i 1k  - godz. 17.00  
     • Zebranie z rodzicami klas Id, 1p i 1t  - godz. 17.30 

      

     11.09.2020 – klasy III i IV składają deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

      

     30.09.2020 (środa) – złożenie wstępnych deklaracji maturalnych przez uczniów ostatnich klas.

      

     PAŹDZIERNIK

      

     14 października 2020 (środa) – Święto Edukacji - dzień wolny od zajęć edukacyjnych

      

     Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  w klasach III – IV - termin i harmonogram zostaną podane

      

     LISTOPAD

      

     2.11. 2020 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

      

     10.11.2020 (wtorek) godz. 9.40 – 11.30 - apel z okazji święta odzyskania niepodległości.

      

     10.11.2020 (wtorek) godz. 17.30 – zebrania z rodzicami
      

     23 – 27.11.2020 - próbna matura z Operonem - miejsce i harmonogram zostaną podane

      

     GRUDZIEŃ

      

     Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w klasach III i IV - termin i harmonogram zostaną podane

      

     4.12.2020 (piątek)  – Barbórka

      

     15.12.2020 (wtorek) godz.17.30 – zebrania z rodzicami

      

     18.12.2020 (piątek) godz. 14.00 – ostateczny termin wystawiania ocen na I półrocze w klasach IV

      

     23.12.2020 – 31.12.2020 – zimowa przerwa świąteczna

      

      

      

     STYCZEŃ

      

     4.01.2021 (poniedziałek) – rozpoczęcie zajęć po przerwie świątecznej

      

     6.01. 2021 (środa) – dzień wolny - święto

      

     8.01.2021 (piątek) godz. 14.00 – ostateczny termin wystawiania ocen na I półrocze w klasach I - III

      

     11.01.2020 (poniedziałek) – część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

      

     12.01.2021 (wtorek) – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

      

     Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (klasy III i IV) – harmonogram zostanie podany osobno

      

     18.01. – 31.01.2021  –  ferie zimowe

      

     LUTY

      

     1.02.2021 (poniedziałek) – rozpoczęcie zajęć po feriach

      

     5.02.2021  (piątek) – zebranie ostatecznych deklaracji maturalnych przez wychowawców klas czwartych.

      

     5.02.2021 (piątek) – termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

      

     Konkurs Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej

      

      

     MARZEC

      

     9.03.2021 (wtorek) godz. 17.30  – zebrania z rodzicami – klasy I - IV.

      

     16.03.2021 (wtorek) godz. 17.30 – spotkanie z kandydatami do szkoły

      

     19.03.2021 (piątek) – pierwszy dzień wiosny – dzień sportu w szkole.

      

     31.03.2021 (środa) – ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa 2020

      

      

     KWIECIEŃ

      

     1.04. – 6.04.2021 – wiosenna przerwa świąteczna

      

     13.04.2021 (wtorek) godz. 17.30 – spotkanie z kandydatami do szkoły

      

     23.04.2021 (piątek) godz. 14.00 – wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych

      

     30.04.2021 (piątek) godz. 10.40 – zakończenie zajęć w klasach maturalnych i uroczyste wręczenie absolwentom świadectw ukończenia szkoły
      

      

     MAJ

      

     4.05. – 28.05.2021– egzaminy maturalne (harmonogram egzaminów w naszej szkole zostanie podany 4.03.2021)

      

     18.05.2021 (wtorek) godz. 17.30 - zebrania z rodzicami klas I – III.

      

     28.05.2021 (piątek) – przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów

      

      

     CZERWIEC

      

     4.06.2021 (piątek) – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

      

     18.06.2021 (piątek) godz. 14.00 – ostateczny termin wystawiania ocen końcowych

                              

     25.06.2021 (piątek) – zakończenie roku szkolnego 2020/2021

      

     21.06. – 8.07.2021 – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (harmonogram zostanie podany)

      

     Lipiec 2021  – rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2021/2022

      

     Od 23.08.2021 – egzaminy poprawkowe i maturalna sesja poprawkowa

      

      

      

    • Wróć do dokumnentów