• Zespół Szkół Nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5Strona domowaHerb Polski
 • Poznaj nasze zawody...

   • Technik Informatyk
    • Technik Informatyk

    • 14.03.2021 21:27
    • GALERIA
     Zobacz film


     Czym zajmuje się technik informatyk...
    • Informatyk to, jak sama nazwa wskazuje, osoba zajmująca się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami www oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek.


     Branża informatyczna jest jedną z najszybciej zmieniających się i od pracujących w niej specjalistów wymaga się ciągłego dokształcania w ramach wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności. Dziś coraz rzadziej używa się już ogólnego pojęcia Informatyk. W związku z błyskawicznym rozwojem branży powstało wiele specjalizacji związanych z tym zawodem i ciągle powstają nowe. Należą do nich takie profesje jak programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron www oraz osoba, która składa i przygotowuje sprzęt komputerowy do użytku. Informatycy posiadają również wiedzę na temat budowy i zasad funkcjonowania urządzeń technicznych używanych w jego profesji. Nieodzowne jest więc też posiadanie przez nich pewnej wiedzy w zakresie elektryki i zdolności manualnych.


     Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.


     Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuję się bardzo duże zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją dając im powód do zadowolenia i samorealizacji.


     ABSOLWENT TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:
     INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

     Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:


     • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
     • Wykonać lokalną sieć komputerową;
     • Naprawić urządzenia techniki komputerowej;
     • Administrować systemami operacyjnymi.
     INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

     Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:


     • Tworzyć i administrować bazy danych;
     • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

    • Wróć do listy artykułów