• Zespół Szkół Nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5Strona domowaHerb Polski
 • Poznaj nasze zawody...

   • Technik programista
    • Technik programista

    • 19.03.2021 16:13
    • Technik programista zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do użytku programów komputerowych. 
    • Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom szkoły kontynuację nauki na wyższych uczelniach technicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.

     Absolwent szkoły w zawodzie technik programista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

     1.  tworzenia i administracji stronami WWW
     2. tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych
     3. programowania aplikacji internetowych
     4. tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią
     5. projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych
     6. projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych
     7. projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

     Przedmioty specjalistyczne:

     • Język angielski zawodowy
     • Działalność gospodarcza
     • Podstawy informatyki
     • Podstawy programowania
     • Strony i aplikacje internetowe
     • Systemy baz danych
     • Programowanie strukturalne i obiektowe
     • Programowania aplikacji mobilnych
     • Programowanie aplikacji webowych
     • BHP
     • Kompetencje społeczne i organizacja pracy w grupach
     • Pracownia stron i aplikacji internetowych
     • Pracownia baz danych
     • Pracownia programowania strukturalnego i obiektowego
     • Pracownia aplikacji mobilnych
     • Pracownia aplikacji webowych
     • Pracownia testowania i dokumentowania aplikacji

      

     Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Technik Programista:

     INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

     INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

     Możliwości zatrudnienia w:

     • przedsiębiorstwach produkujących systemy komputerowe;
     • przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub aplikacji internetowych;
     • przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;
     • przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;
     • przedsiębiorstwach zajmujących się administracją baz danych;
     • przedsiębiorstwach zajmujących się grafiką komputerową;
     • przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;
     • przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;
     • przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych;
     • przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem UI;

     • przedsiębiorstwach zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D.

    • Wróć do listy artykułów