• Zespół Szkół Nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5Strona domowa
 • Poznaj nasze zawody...

   • Technik Geolog
    • Technik Geolog

    • 01.04.2020 19:01
    • Kim jest technik geolog
    • Geologia to interesująca i rozwijająca nauka, wielka przygoda i ciekawa praca.

     Geolog zajmuje się:

     • badaniami dziejów i budowy naszej planety,
     • opisaniem powstania i rozwoju życia na Ziemi,
     • poszukiwaniem i wydobywaniem surowców mineralnych,
     • powstawaniem i wykorzystaniem skał i minerałów,
     • badaniem rozmieszczenia i genezą trzęsień Ziemi i procesów wulkanicznych,
     • wykorzystaniem różnych typów wód.

     W naszej szkole oprócz przedmiotów ogólnych przewidziane są przedmioty zawodowe:

     • geologia,
     • mineralogia i petrografia,
     • hydrogeologia,
     • geologia historyczna i regionalna,
     • paleontologia,
     • geologia inżynierska,
     • geofizyka,
     • wiertnictwo i górnictwo,
     • kartografia.

      

     Program kształcenia technika geologa przewiduje też ćwiczenia terenowe. Odbywają się one poza Warszawą w maju lub czerwcu, najczęściej w Górach Świętokrzyskich, Sudetach, Tatrach, nad morzem.

     Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach geologicznych: Państwowym Instytucie Geologii na Wydziale Geologii UW innych warszawskich przedsiębiorstwach geologicznych.

      

    • Wróć do listy artykułów