• Zespół Szkół Nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5Strona domowaHerb Polski
 • Aktualności

      • Mazowiecki Konkurs Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej

      • Z powodu obecnej sytuacji epidemicznej Etap 3-ci Mazowieckiego Konkursu Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej został odwołany. O kolejności miejsc zadecydowały wyniki dwóch pierwszych etapów. Serdecznie dziękujemy wszystkim Sponsorom a w szczególności Głównemu Geodecie Kraju dr hab inż. Waldemarowi Izdebskiemu, który w tym roku dołączył do tego zacnego grona. Dyplomy oraz nagrody przekażemy uczestnikom przez nauczycieli w czasie egzaminów zawodowych. Mamy wielką nadzieję, że w przyszłym roku jubileuszowy konkurs odbędzie się normalnie. MKPWG_IX.pptx

      • Sukces naszego ucznia

      • Z wielką przyjemnością informujemy, że nasz uczeń Marcel Kubis z klasy 2i, został Laureatem AP SGGW w Warszawie. Laureat otrzymał indeks na Wydział Ekonomiczny do wykorzystania w roku matury na jednym z pięciu kierunków: ekonomii, finansach i rachunkowości, logistyce, zarządzaniu lub turystyce i rekreacji. W tegorocznej edycji uczestniczyli uczniowie z 25 szkół, Akademię ukończyło 183 uczniów. Gratulujemy wytrwałości w dążeniu do sukcesu!

      • Rekrutacja 2020

      • Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane na adres technikumggd@gmail.com W czasie trwania epidemii możliwe jest wysłanie kandydatowi skanu skierowania na badania lekarskie.

      • INICJATOR W AKCJI - sukces klasy o profilu technik grafiki i poligrafii cyfrowej

      • Miło nam poinformować, że uczniowie klasy 2d (graficznej) pod opieką Pani Magdaleny Pastuszak wygrali

       granta "INICJATOR W AKCJI" markowanego przez Stowarzyszenie Yoth Human Impact. Realizacja grantu

       finansowana jest przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.W ramach 5 miesięcznego okresu uczniowie

       będą realizowali kampanię społeczną pt "STEREOTYPOZA - choroba cywilizacyjna" w formie projektów

       plakatów na ten temat.Grant zakończy się wydrukowaniem plakatów w dużym formacie na twardym podłożu,

       oraz katalogu dokumentującego całą akcję. Plakaty będą pokazywane w miejscach publicznych i internecie.

      • Sukcesy wychowanków naszej szkoły w roku szkolnym 2019/20

      • Olimpiada Innowacji Technicznych i wynalazczości - Sponsor Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

       Olimpiada w roku szkolnym 2019/20 została zakończona.

       Uczniowie Technikum Geodezyjnego:

       • Olga Łopacka
       • Wiktoria Szmagała
       • Juliusz Kania

       Opracowali projekt pt. „Krajobraz kulturowy Wisły oraz możliwości ochrony i zagospodarowania”. Praca

       uczestniczyła w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości blok A.

       W kategorii „pomysł ekologiczny” projekt uzyskał tytuł FINALISTY. W roku szkolnym 2019/20 jest to najwyższe

       wyróżnienie, gdyż nie wyłoniono Laureatów.

       Uczniowie uzyskali tytuł „Młodego Innowatora” oraz indeks na dowolnie wybraną uczelnię wyższą techniczną.

       Młodym Innowatorom - uczniom naszej szkoły składamy gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.”