• Zespół Szkół Nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5Strona domowaHerb Polski
 • Doradztwo zawodowe

    • Jak szukać pracy

    • Decyzje dotyczące wyboru zawodu, planowania zawodowej kariery są jednymi z najtrudniejszych, ale jednocześnie najważniejszych. Od nich w dużym stopniu zależy przyszłe życie, dlatego ważne jest by świadomie podjąć swoją pierwszą decyzję. Istotna jest również umiejętność autoprezentacji podczas szukania pracy. Zanim jednak rozpoczniesz poszukiwanie pracy opracuj własny plan działania biorąc pod uwagę swoje zainteresowania, umiejętności i możliwości, mocne  i słabe strony, swoje potrzeby i aspiracje.

     1. Określ cel działania: Znaleźć satysfakcjonującą pracę!
     2. Ustal listę pracodawców oferujących interesującą pracę(należy korzystać z różnych źródeł informacji).
     3. Przygotuj potrzebne materiały:
      -życiorys/CV/
      -list motywacyjny
      -świadectwo i dokumenty potwierdzające kwalifikacje
     4. Kontaktuj się z pracodawcami (telefonicznie lub osobiści).
     5. Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej (zapoznaj się z informacjami o firmie, przygotuj swoją ofertę dla pracodawcy)
     6. Rozmawiaj z pracodawcą.
     7. Oceń przebieg rozmowy.
     8. Podejmij działanie ( np. przyjmij pracę )

                (źródło: http://www.abc-doradztwo.pl/)

      Pomoc i wsparcie w tym zakresie znajdziesz min w:

      1.  Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży

        Plac   Defilad 1,  
        godziny pracy doradców zawodowych z młodzieżą i rodzicami 
        od wtorku do piątku,  w godz. 16.00 – 19.00,  soboty 10.00 – 12.00  
        tel. 22 656 66 48

     2.  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 5

         Ul. Otwocka 3,  Warszawa, tel. 22 619 01 94

       3www.ohpdlaszkoly.pl,  www.psz.praca.gov.pl,  www.psz.praca.gov.pl