• Zespół Szkół Nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5Strona domowaHerb Polski
 • Doradztwo zawodowe

    • Rynek pracy

    • INFORMACJE O ZAWODACH I RYNKU PRACY
        www.psz.praca.gov.pl  - m.in. klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, statystyki rynku pracy, akty prawne
        www.mpips.pl - m.in. informacje dotyczące rynku pracy
        www.magazynkariera.pl - m.in. informacje na temat niektórych branż i sektorów rynku pracy

     WYMIAR EUROPEJSKI W SYSTEMACH INFORMACJI ZAWODOWEJ
        Informacja europejska dla młodzieży:  www.eurodesk.pl
        www.ploteus.com - portal dotyczący możliwości kształcenia w Europie

     Rynek pracy ciągle się zmienia. Postęp technologiczny, zmiany stylu życia oraz rozwój gospodarki światowej wpływają na rodzaj wykonywanej pracy oraz struktury i formy zatrudnienia.

     Stare zawody zanikają, powstają nowe, przez co nieunikniona jest stała adaptacja do nowych warunków. Coraz większego znaczenia nabiera gotowość do uczenia się przez całe życie – zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Na rynku pracy panuje silna konkurencja wśród osób starających się o pracę, a na określone miejsca pracy, oferowane przez pracodawców jest wielu chętnych spełniających ich oczekiwania, nastaw się więc na rywalizację.

     Na rynku pracy systematycznie rośnie zapotrzebowanie na pracowników, którzy mają coraz wyższe:

     Kwalifikacje - „Wiedza w przedmiocie" to ekspercka znajomość tematu, dająca się zweryfikować, zmierzyć i oszacować i jest w tym ujęciu kwalifikacją. Wykwalifikowany pracownik to taki, który ma gruntowne wykształcenie, wiedzę i praktykę w danej dziedzinie, uprawnienia do wykonywania zawodu.

     Kompetencje -  teoretyczna wiedza,  praktyczne umiejętności oraz cechy osobowe. Zbiór tego co pracownik umie zrobić, zarówno w zakresie wiedzy na temat tego co trzeba wykonać i jak wykonać oraz psychologicznego nastawienia do zadania (czyli tego, w jaki sposób pracownik działa wykonując zadanie).

     Rodzaje kompetencji

     - umiejętności osobiste, cechy charakteru, tego jacy jesteśmy, w jaki sposób postrzegamy otoczenie, jak działamy.

     - konkretne umiejętności, które można nazwać technicznymi – znajomość języków, umiejętność obsługi komputera, wiedza na temat procesów zarządzania czy budowy określonego urządzenia.

     7 cech i kompetencji pożądanych przez pracodawców

     Pracowitość

     Umiejętność zarządzania czasem

     Elastyczność

     Lojalność

     Komunikatywność

     Umiejętność radzenia sobie z konfliktami

     Samodzielność

     Źródło: http://w